Baskı Teknikleri

Flekso Baskı : Fleksibl ambalajda en yaygın kullanıma sahip baskı yöntemi, flekso baskıdır. Bu yöntem, genellikle (grafik) çizgi resimler bakımından en ucuz, yaklaşımdır. Flekso baskıda da son yaşanan teknik gelişmeler beraberinde su bazlı mürekkebin kullanımını da getirmiştir. Flekso baskıda lastik ve fotopolimer klişe plakaları kullanılır. Bu sistemde mürekkep transferi baskı silindiri üzerinde bulunan plastik çıkıntılar ile yapılır. Bugün flekso baskı ekipman ve donanımlarındaki büyük gelişmeler sonucunda flekso baskıda büyük gelişmeler kaydedildi. Fleksibl ambalaj üretimlerinde 8 renkli su bazlı mürekkep kullanılarak ideal baskılar gerçekleşiyor.


Letter Press Baskı : Gelişmiş letterpress baskı makinelerinde ışığa duyarlı polimer klişeler kullanılır. Klişe üzerindeki görüntü alanı (mürekkep taşıyan alan) fotografik veya doğrudan görüntüleme yöntemleriyle üretilir. Işığa tabi tutulan klişe, daha sonra özel solüsyonlarla (kimyasallarla ve su bazlılarla) yıkanır. Böylece görüntüyü taşıyacak ve taşımayacak alanlar ortaya çıkar. Klişe, baskı silindirine takılarak makineye yerleştirilir. Baskı sırasında yükseltilmiş yüzey mürekkeple kaplanır ve daha sonra baskı kağıda aktarılır. Kendinden yapışkanlı etiketler için kullanılan Letterpress rulo baskı makineleri, yarı rotatif ve rotatif olarak üretilirler. Bu makinelerde genel olarak UV mürekkep ve UV kurutma sistemi kullanılır.


Tifdruk Rotogravür Baskı : Uzun süreli ve yüksek tirajlı ambalaj uygulamaları için idealdir. Basılacak resim ve grafik metal bir silindirin yüzeyi altında resimlenir, bu nedenle gravür baskı intaglio işlemi olarak bilinir. Grafik dizaynını elde etmek için tramlı bir şablonla baskı yapmak gravür baskının ayrıcı özelliğidir. Gravürün hazırlık aşamasının ve işe başlamanın maliyeti yüksektir. Bunlar, düşük işlem masraflarıyla denkleştirilirler. Resimli grafiklerin ya da kesin renkli kopyaların gerektiği fleksibl ambalaj üretimlerinde tifdruk yöntem kullanılır. Çünkü, mürekkep transferinin mikron seviyelerindeki küçük girintilerden yapılmasından dolayı tifdruk baskı yöntemiyle daha net görüntü elde edilir.Bu baskı yönteminde de yaşanılan teknik ilerlemeler sonucu ortaya çıkan yeni baskı makineleriyle 10 renge baskı uygulamaları mümkün. Hatta bu alanda baskı makineleri in-linelaminasyon hattını da içeriyor. Makinelerde teknik harikalar yaratılmış. Isıl yapıştırmalı lakla, cilalama ve UV laklama işlemleri aynı anda yapılabiliyor. Burada da su bazlı mürekkeplerin kullanımı hızla yaygınlaşmıştır.


Tipo Baskı : Tipo baskısı, kağıt yüzeylerine baskı yapmak için yıllardır kullanılır. Bu teknik, mükemmel resimli grafikler üretebilir ve kaplanmış ya da kaplanmamış kağıtların baskısı için çok uygundur. Tipo mürekkepleri, diş macununa benzer bir kıvama sahiptir. Kurutma; ısı, oksitlenme, emme ya da bu tekniklerin bir kominasyonu elde edilir. Geçmişte rölyef baskı klişesiz bir metal yüzeye çevrilerek bağlanırdı. Fotopolimer klişelerinin gelişiminin UV mürekkep sistemlerinin ortaya çıkmasıyla birleşmesi üzerine fleksibl ambalaj üretimi alanında tipo baskının şansı artmıştır.


Ofset Baskı : Kuru ürün miks poşet kullananların çoğu tarafından seçilen baskı yöntemi ofsettir. Ofset baskı yöntemi ile resimler dört renkli olarak kolaylıkla çoğaltılır. Ofset baskı, düzlemsel bir baskı yöntemidir. Hem basılacak, hem de basılmayacak olanlar baskı klişesinin aynı düzlemindedir. Bu teknikte yağ ve suyun karışmaması ilkesinden yararlanılır. Ofset mürekkepleri, yağ esaslı macun kıvamındadır. Yağ emici ve su çekici alanlar yaratmak için baskı klişesine kimyasal maddeler uygulanır. Baskı klişesi ilk olarak klişenin suyu emen kısımlarına su sağlayan nemlendirici bir üniteyle temas ettirilir. Sonra, klişe yağlı mürekkebi homojen aktaran bir mürekkep silindirinden geçer, Mürekkep, resmin yalnızca yağ emen kısımlarına transfer olur. Mürekkepli baskı plakası, bundan sonra ambalajlama materyaliyle temasa geçer ya da resmi malzemeye geçiren lastik örtüye aktarır. Direkt ofset yönteminden daha çok kullanılan bu ikinci yaklaşım ofset olarak bilinir. Ultraviole mürekkep teknolojisi fleksibl ambalajda ofset baskının pratikliğini geliştirdi.


Serigrafi Baskı : Fleksibl ambalajda 5. baskı yöntemi; delikli bir kalıpla yapılan serigrafi baskıdır. Serigrafi baskıda mürekkebin yoğunluğu boya kıvamındadır. Bu mürekkepler, ısı ve kurumak için havaya gereksinimi olan çözelti tipleridir. Ayrıca UV mürekkepleri de serigrafi baskıya uyarlanmıştır. Baskı aracı, baskı yapılmayan yerleri korumak için fotomekanik olarak geliştirilen sentetik bir dokudur. Perde bir ipek çerçeve içine yerleştirilir ve çerçevenin içine mürekkep koyulur. Lastik silindir, hareketli bir alet, mürekkebin perdedeki deliklerden ambalajlama materyalinin üzerine geçmesini sağlar. Serigrafi baskının özellikleri, ağır mürekkep tabakası, hemen göze çarpan renk kapasitesi ve ucuz hazırlığıdır. Bu baskı yöntemi, piyasa materyallerinin denenmesi ve ambalajlanmasında değişik mürekkep özellikleri gerektiği zaman kullanılır. Kağıtlar dışında, tüm fleksibl ambalaj materyalinin yüzeyleri, mürekkebe uygun bir biçimde hazırlanmalı ya da kaplanmalıdır.


Sıcak Yaldız Baskı: Bu iş için kullanılan folyoların mat kısmını baskı kağıdına parlak kısmını ise klişeye gelecek şekilde takılır. Hangi renk yaldız istenilirse o renk folyo kullanılır.Metal bir klişenin makinenin rezistansına yapıştırıp daha sonra rezistansın ısısını 80°-90° derece ısı verilir. Ve böylece ısınan varak istenilen malzemeye ısının yardımıyla yapışmış olur.Kısaca görüntüyü metal baskı klişesinden etiket malzemesi üzerine sıcaklık ve basınç yoluyla aktarma yöntemidir. Kullanılan baskı malzemesi renkli folyodur.


Baskı Mürekkepleri: Fleksibl ambalaj üretiminde kullanılan baskı yöntemine göre mürekkep değişir. Mürekkepler, birbirlerinden bileşimleri, kimyasal, fiziksel ve basılabilirlik özellikleriyle ayrılırlar. Mürekkepteki renk verici malzemenin görevi baskılı işi görünür kılmaktır. Tifdruk mürekkepleri üç ana kısımdan oluşur: Çözücüler, reçineler, renklendiriciler. Çözücüler sistemdeki reçineyi çözer, boyar maddeyi eriterek akıcı mürekkepler yapar ve sonunda buharlaşarak kurumayı kontrol eder. Reçineler, mürekkebin ana kısmını oluşturur. Boyut maddeyi sistemde tutar, mürekkebin materyal üzerine transferini kolaylaştırır ve filmin adezyonunu sağlar. Renklendiriciler, sisteme renk verir ve mürekkebin transferinden sonra materyal üzerinde filmin dekoratif amaca hizmet edici görünmesini sağlar. Mürekkep dünyasında en büyük gelişme su bazlı mürekkeplerin gelişimidir. Su bazlı mürekkepleri, solvent esaslı mürekkeplerden ayıran en büyük özellik; çözücü olarak suyun kullanılmasıdır. Çevre ve ambalaj düzenlemelerinin bir boyutunu simgeleyen su bazlı mürekkeplerde büyük ilerlemeler kaydedilmiş. Baskı mürekkeplerinde sürdürülen tüm çalışmaların odağı, gelecekte de su bazlı mürekkepler olması kaçınılmazdır.Fleksibl ambalajın gelişmesini, paketlerin üzerindeki çekici grafikler de oldukça etkilemiştir. Bu durum değişik materyal ve uygulamalar için özel mürekkep sistemlerinin geliştirilmesini zorunlu kıldı. Fleksibl ambalajların yüzey baskısı için ısıya karşı dirençli, parlak mürekkepler kullanır. Dıştaki filmin ters baskılı kontak olduğu laminasyonlarda özel laminasyon mürekkeplerinden yararlanılır. Hazır poşetler için ise; yüksek ısıya dayanıklı mürekkepler kullanılır. Mürekkepler hangi materyal için kullanılacağına ve baskıdan sonra materyal üzerindeki filmin hangi özellikleri taşıması gerektiğine göre seçilmelidir.