Bitkisel İlaç Etiketleri

Bitkisel İlaç EtiketleriBitkisel İlaç Etiketleri

İlacın içeriğine göre görsel seçimi ve kullanımı oldukça önemlidir. Tasarım kalitesi, logo kullanımı ve baskı kalitesi vazgeçilmez bir unsurdur.

Genellikle opak kullanılmaktadır.

Talebe göre birçok farklı baskı tekniği uygulanabilmekte olup Braille alfabesi baskıya dâhil edilmelidir.